จำนวนหน่วยบริการเข้าใช้งานในระบบ แบ่งรายเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพ จังหวัด สสอ. รพ.สต. เข้าระบบ ร้อยละ
01 101 1102 160 13.30
02 47 629 84 12.43
03 54 585 39 6.10
04 72 799 227 26.06
05 62 914 64 6.56
06 69 769 61 7.28
07 77 809 633 71.44
08 87 870 507 52.98
09 88 950 443 42.68
10 70 841 576 63.23
11 74 713 96 12.20
12 77 798 121 13.83
13 0 0 0 0.00

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตสุขภาพ

จำนวนหน่วยบริการเข้าใช้งานในระบบ แบ่งรายจังหวัด

เขตสุขภาพ จังหวัด สสอ. รพ.สต. เข้าระบบ ร้อยละ
01 เชียงใหม่ 24 269 13 4.44
01 ลำพูน 8 71 5 6.33
01 ลำปาง 13 142 39 25.16
01 แพร่ 8 119 1 0.79
01 น่าน 14 124 17 12.32
01 พะเยา 9 95 1 0.96
01 เชียงราย 18 211 80 34.93
01 แม่ฮ่องสอน 7 71 4 5.13
02 อุตรดิตถ์ 9 90 10 10.10
02 ตาก 9 123 46 34.85
02 สุโขทัย 9 118 2 1.57
02 พิษณุโลก 9 146 1 0.65
02 เพชรบูรณ์ 11 152 25 15.34
03 ชัยนาท 8 72 2 2.50
03 นครสวรรค์ 15 190 13 6.34
03 อุทัยธานี 8 90 13 13.27
03 กำแพงเพชร 11 124 3 2.22
03 พิจิตร 12 109 8 6.61
04 นนทบุรี 6 76 1 1.22
04 ปทุมธานี 7 79 19 22.09
04 พระนครศรีอยุธยา 16 206 144 64.86
04 อ่างทอง 7 76 0 0.00
04 ลพบุรี 11 134 31 21.38
04 สิงห์บุรี 8 45 0 0.00
04 สระบุรี 13 127 31 22.14
04 นครนายก 4 56 1 1.67
05 ราชบุรี 10 163 26 15.03
05 กาญจนบุรี 13 142 2 1.29
05 สุพรรณบุรี 10 174 10 5.43
05 นครปฐม 7 133 1 0.71
05 สมุทรสาคร 3 54 1 1.75
05 สมุทรสงคราม 3 50 0 0.00
05 เพชรบุรี 8 118 10 7.94
05 ประจวบคีรีขันธ์ 8 80 14 15.91
06 สมุทรปราการ 6 62 8 11.76
06 ชลบุรี 11 120 14 10.69
06 ระยอง 8 94 14 13.73
06 จันทบุรี 10 106 4 3.45
06 ตราด 7 66 0 0.00
06 ฉะเชิงเทรา 11 117 3 2.34
06 ปราจีนบุรี 7 93 3 3.00
06 สระแก้ว 9 111 15 12.50
07 ขอนแก่น 26 250 248 89.86
07 มหาสารคาม 13 175 178 94.68
07 ร้อยเอ็ด 20 228 110 44.35
07 กาฬสินธุ์ 18 156 97 55.75
08 บึงกาฬ 8 61 18 26.09
08 หนองบัวลำภู 6 83 7 7.87
08 อุดรธานี 20 209 104 45.41
08 เลย 14 127 141 100.00
08 หนองคาย 9 74 12 14.46
08 สกลนคร 18 167 164 88.65
08 นครพนม 12 149 61 37.89
09 นครราชสีมา 32 349 211 55.38
09 บุรีรัมย์ 23 224 56 22.67
09 สุรินทร์ 17 210 130 57.27
09 ชัยภูมิ 16 167 46 25.14
10 ศรีสะเกษ 22 254 55 19.93
10 อุบลราชธานี 25 322 337 97.12
10 ยโสธร 9 111 112 93.33
10 อำนาจเจริญ 7 76 45 54.22
10 มุกดาหาร 7 78 27 31.76
11 นครศรีธรรมราช 23 253 13 4.71
11 กระบี่ 8 72 3 3.75
11 พังงา 8 64 12 16.67
11 ภูเก็ต 3 21 3 12.50
11 สุราษฎร์ธานี 19 165 32 17.39
11 ระนอง 5 45 21 42.00
11 ชุมพร 8 93 12 11.88
12 สงขลา 16 175 29 15.18
12 สตูล 7 54 2 3.28
12 ตรัง 10 125 3 2.22
12 พัทลุง 11 124 9 6.67
12 ปัตตานี 12 128 29 20.71
12 ยะลา 8 81 6 6.74
12 นราธิวาส 13 111 43 34.68
13 กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0.00